Sabtu, 26 September 2015

Perkataan Syeikh Fatani ra tentang Mazjub/Grafitasi/Daya Tarik Haq

Berkata Syeikh Ahmad al-Fatani r.a;

Orang majzub adalah orang yang ditarik oleh kekuatan daya tarik Allah Taala
ciri ciri majzub itu nyata,adalah seluruh tubuh bergetar dengan jizbynya atau grafitasi haq.
Diri ditarik bagai tarikan magnit kepada beberapa hal hal yang mulia  dan kepada beberapa maqam yang tinggi dalam ilmu
Daya tarik haq yang menarik dengan tempo yang singkat.
Tarikan itu tanpa menggunakan kemauan dan pikiran
Lalu orang ini dapat sampai kepada segala hal dan dapat mengenal segala maqam dalam masa yang singkat. seperti orang menaiki keretapi express dalam tempo 30 hari untuk perjalanan dapat dicapai dengan 3 hari saja Itulah perbandingan orang Majzub dan orang salik,
Kekuatan getaran daya tarik haqq itu berlaku pada orang orang rabbany yaitu mereka yang sudah tertarik oleh kekuatan atau Sulthan Syarikul Autadil Haq,ibabarat sepotong jarum yang ditarik oleh magnit,sehingga seluruh tubuhnya bergetar.orang yang telah menafikan/meniadakan sifat sifat dirinya,dan sifat sifat kekuatan getaran haq menjadi gerak getaran gelombangnya pada dirinya.
Orang tertarik oleh kekuatan jazbah kepada sifat sifat Rabbaniyah, mereka dapa melihat rahasia rahasia asyiak disisi asyiak.Segalanya terbuka baginya,semata mata dengan autadillah tiada daya dan upaya pada dirinya,tiadalah kekuatan dirinya ,fana'lah segala kekuatan dirinyayang ada dan nyata hanyalah sulthonulloh dalam gerak getaran gelombang haq,yaitu kekuatan haq yang menarik dengan daya tariknya jazbatul haqqul karomah,atau kekuatan kekuatan daya tarik kemuliannya .kekuatan itulah yang menarik dengan kekuatan zat,sifat,asma' dan af'alnya

Tidak ada komentar:

Posting Komentar