Minggu, 13 Desember 2015

TINJAUAN SINGKAT TENTANG MAJZUB


                                          TINJAUN SINGKAT TENTANG MAJZUB
Berkata Syeikh Ahmad al-Fatani r.a;

Orang majzub adalah orang yang ditarik oleh kekuatan daya tarik Allah Taala ciri ciri majzub itu nyata,adalah seluruh tubuh bergetar dengan jazbahnya atau grafitasi haq,ibarat magnet yang menarik sepotong jarum,seperti yang diungkapkan oleh Syeikh Al Jauhari.Diri ditarik bagai tarikan magnet kepada beberapa hal hal yang mulia dan kepada beberapa maqam yang tinggi dalam ilmu .Daya tarik haq yang menarik dengan tempo yang singkat.Tarikan itu tanpa menggunakan kemauan dan pikiran dan secara refleksi dapat sampai kepada segala hal dan dapat mengenal segala maqam dalam masa yang singkat.Ibarat menaiki keretapi express dalam tempo 30 hari untuk perjalanan dapat dicapai dengan 3 hari saja Itulah perbandingan orang Majzub dan orang salik,Kekuatan getaran daya tarik haqq itu berlaku pada orang orang rabbany yaitu mereka yang sudah tertarik oleh kekuatan atau Sulthan Syarikul Autadil Haq,Seperti sepotong jarum yang ditarik oleh magnet,sehingga seluruh tubuhnya bergetar.orang yang telah menafikan/meniadakan sifat sifat dirinya,dan sifat sifat kekuatan getaran haq menjadi gerak getaran gelombangnya pada dirinya.Orang tertarik oleh kekuatan jazbah kepada sifat sifat Rabbaniyah, mereka dapa melihat rahasia rahasia asyiak disisi asyiak.Segalanya terbuka baginya,semata mata dengan autadillah tiada daya dan upaya pada dirinya,tiadalah kekuatan dirinya ,fana'lah segala kekuatan dirinya yang ada dan nyata hanyalah sulthonulloh dalam gerak getaran gelombang haq,yaitu kekuatan haq yang menarik dengan daya tariknya jazbatul haqqul karomah,atau kekuatan kekuatan daya tarik kemuliannya .kekuatan itulah yang menarik dengan kekuatan zat,sifat,asma' dan af'alnya

Perbedaan Salik dan Majzub

Perkataan SALIK menurut bahasa ituartinya orang yang berjalan/menuntut./mencari.
Adapun Sejatinya Arti SALIK yaitu"orang yang melakukan perjalanan taraqqi (naik)menempuh maqam fana melalui empat tingkat Tauhid"

1:Tingkat Tauhidul af’al (mengesakan perbuatan)
2:Tingkat Tauhidul asma (mengesakan nama)
3:Tingkat Tauhidus shifat (mengesakan sifat)
4: Tingkat Tauhiduz zat (mengesakan zat)

Berakhir perjalanan salik pada tingkat yang ke empat yaitu Tauhiduz zat (mengesakan Zat Allah)yang Wajibal wujud dengan sifat kesempurnaan-Nya.
[Memandang sesuatu untuk mengenal Allah]

Hasilnya : SYUHUDUL ASY- YAA'ILLAH

Sedangkan MAJZUB menurut bahasaartinya orang yang dialiri oleh Getaran daya tarik haqq.Adapun Sejatinya Arti MAJZUB adalah "orang yang dialiri daya tarik haqq ,dan daya tarik itu menimbulkan getaran gelombang haqq pada seluruh tubuhnya.seperti sepotong jarum yang ditarik oleh magnet
ciri cirinya tubuh bergetar menurut Syeikh AL Jauhari "Di dalam suatu perkataan disebutkan"Jazabatun min jazabatil haqq la tuwaziy amalas staqoliyn".Sebuah daya tarik haq dan dari beberapa gaya tarik lebih kuat dari amalan bangsa jin dan mmanusia yang berat berat.Dan orang Majzub terbuka kasyf dalam suhudnya (pandangan bashirahnya) kepada kesempurnaan zat Tuhan Yang Maha Sempurna"dan terbukanya rahasia rahasia haqq
Orang majzub melakukan perjalanan tanazzul (turun)menempuh maqam baqa, turun kepada sifat dan sifatkepada asma akhirnya kembali kepada Af’al yaitu perbuatan gerak dengan refleksi laduniy dan ilham dan hasilnya : SYUHUDUL ASY-YAA'I biLLAH

Tidak ada komentar:

Posting Komentar